Dr. Ferenczy Károly

Med. Univ. egyetemi magántanár, fogorvos, radiológus

Melléklet - Forrásmunkák

 

1. A Budapesti Orvostudományi Egyetem Évkönyve 1961-62 tanév.

Rektori kiadvány, Budapest, 1963; 227-244

 

2. Áldor J.: I. Nemzetközi Stomatológiai Kongresszus előadásai (K. Ferenczy: Die Struktur der Kiefer im Röntgenbild).

Fogorv Szle 1931; 24: 699

 

3. Áldor J.: A Magyar Fogorvosok Országos Egyesületének januári választmányi ülésének jegyzőkönyvi kivonata.

Fogorv Szle 1936; 29: 148

 

4. Áldor J.: A Debreceni Tisza István Tudományegyetem Nagygyűlésének programja.

Fogorv Szle 1940; 33: 160

 

5. A Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Stomatológiai Klinika fennállása alkalmából rendezett ünnepség hírei.

Fogorv Szle 1941; 34: 394

 

6. A Magyar Fogorvosok Országos Egyesületének hírei: Az I. Nemzetközi Stomatológiai Kongresszus Szervezői.

Fogorv Szle 1931; 24: 627

 

 

7. Az Orvosegészségügyi Dolgozók Szakszervezet Debreceni Fogorvos Szakcsoportjának alakuló közgyűlése és tudományos előadásai: A gangrénás fogak kezelése (Ferenczy K.)

Fogorv Szle 1950; 43:135

 

8. Az Orvosegészségügyi Dolgozók Szakszervezet Fogorvos Szakcsoporjának Hírei :

A Tudományos Minősítő Bizottság határozata a tudományos teljesítmények elismeréséről.

Fogorv Szle 1952; 45:286

 

9. Az Orvosegészségügyi Dolgozók Szakszervezet Fogorvos Szakcsoportjának Hírei : Előadás az anyag szerkezetéről.

Fogorv Szle 1952; 45: 379

 

10. Az Orvosegészségügyi Dolgozók Szakszervezet Fogorvos Szakcsoport Tudományos és Továbbkpző Bizottságának jegyzőkönyve az 1954 okt. 29.-én tartott ülésről.

Fogorv Szle 1955; 48: 31

 

11. Az Orvosegészségügyi Dolgozók Fogorvos Szakcsoporjának Hírei : Dr Ferenczy Károly kinevezése a BOTE Fogorvosi Karára röntgenológia tárgykörére.

Fogorv Szle 1958, 48: 126

 

12. A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara 50 éves (1955-2005).Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara, Budapest, 2005; 70, 239

 

13. Balogh K.: Máthé Dénes emlékkönyv, Budapest, 1945

 

14. Béky J.: A magyar fogászat utolsó negyedszázados fejlődése.

Fogorv Szle 1971; 64: 198-204

 

15. Budapesti Városi Tanács Fogászati Továbbképző Intézetének Évkönyve.

Szerk.: Kende J. 1952

 

16. Boross S.: In Memoriam Dr. Ferenczy Károly.

Orvosegyetem, 1972; 16(14): 2

 

17. Csilléry A.: Előszó „ A fogak röntgenvizsgálata” (Ferenczy K.) c. könyvhöz Novák R. és Trs., Budapest, 1937; 6

 

18. Ferenczy K.: Filmrögzítő intraoralis röntgenfelvételekhez.

Fogorv Szle 1932; 25: 349-351

 

19. Ferenczy K.: Fogászati röntgenológia.

Medicina, Budapest, 1981; 11

 

20.. Ferenczy K.: A fogak röntgenvizsgálata.

Budapest, Novák R. és Trs. 1937; 6

 

21. Ferenczy K.: Fogászati röntgendiagnosztikai tévedések (Kongresszusi előadás).

Fogorv Szle 1930; 23: 633

 

22. Földvári I.: A Stomatológiai Klinika tízéves működése

Fogorv Szle 1954 47:130-134

 

23. Huszár Gy.: A magyar fogászat története.

Országos Orvostörténeti Könyvtár, Budapest, 1965; 184, 191, 228

 

24. Kertész J.: Kivonatos jegyzőkönyv az Orvos Egészségügyi DolgozókSzakszervezete Fogorvos Szakcsoportjának 1951 szept.8.-án tartott közgyűléséről.

Fogorv Szle 1951; 54: 340-342

 

 

25. Lukács T.-né és Radóczy I.-né : A központi Stomatológiai Intézet tagjainak az Intézet 20 éves fennállása alatt (1951-1970) megjelent kiadványai.

Fogorv Szle 1971, 64:267, 272

 

26. Magyar Fogorvosok Országos Egyesülete: A Nagygyülés előadásai.(Ferenczy K.: Fogászati röntgendiagnosztikai tévedések)

Fogorv Szle 1930; 23: 633

 

28. Magyar Fogorvosok Egyesülete: Kivonatos jegyzőkönyv a vezetőségválasztásról

Fogorv Szle 1969; 62: 91

 

29. Matekovits Gy.: Fogászati személyzeti lexikon.

Budapest, 2007; 81

 

30.. Máthé D.: Csilléry András a fogászat nyilvános rendes tanára a debreceni Tisza István Tudományegyetemen

Fogorv Szle 1940; 33: 161-162

 

31. Molnár L.- Szögi L.: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem levéltára

1770- 1999 Repertorium, Budapest, 2002; 78

 

32. Padányi E.: Hírek (Ferenczy K. magántanári próbaelőadás)

Fogorv Szle 1944, 37: 129

 

33. Salamon H.: A magyar stomatologia (fogászat) története a legrégebbi időtől napjainkig.

Budapest, A magyar Stomatológia Története Kiadóhivatal, 1942; 381,557, 560, 569, 698

 

34. Siklós A. : A fogászati kormánybiztos kinevezése.

Fogorv Szle 1929; 22: 127-129

 

35. Sztrilich P.: A Magyar Fogorvosok Országos Egyesületének 1940. évi

Közgyűlési jegyzőkönyve

Fogorv Szle 1940; 33: 260

 

36. Tóth K.: Könyvismertetés. (Ferenczy K.: Fogászati röntgenológia)

Fogorv Szle 1968; 61: 27-28

 

37. Varga I.: Könyvbírálat ( Ferenczy K.- A Fogak röntgenvizsgálata)

Fogorv Szle 1937; 30: 109

 

38. Varga I.: Árkövy József emlékelőadás-Ferenczy K. (Hírek).

Fogorv Szle 1968; 61: 126

 

39. Varga I.: Megemlékezés Dr.Ferenczy Károly elhúnyta alkalmából.

Fogorv Szle 1972, 65: 379

 

40. Vályi E.: Magyar Stomatológiai Bibliográfia (1945-1960)

Budapest, Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ. 1962 ; 26, 58,170, 215, 217, 218, 270, 280, 393, 394, 395, 396, 397

 

41. Wolsky A.: Harmadrendek-egykor és ma.

Vigilia, 2005; 70: 9: 702-711

 

42. Dr. Ferenczy Károly önéletrajza